OFTAPLUS a obtinut o finantarea nerambursabila pentru dotarea cabinetului oftalmologic cu aparatura performanta.

Societatea noastra a inceput activitatile proiectului “Achizitia de aparatura medicala performanta pentru dotarea cabinetului oftalmologic apartinand SC SMART DATA SERVICES SRL“ Cod SMIS 14845.
Proiectul va fi implementat prin intermediul unei finantari nerambursabile acordate prin Regio-Programul Operational Regional 2007 – 2013, axa prioritara 4 “Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local”, domeniul major de interventie 4.3 “Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor”.
Societatea a incheiat un contract de finantare cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, in calitate de Autoritate de Management si cu Agentia pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti Ilfov in calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operational Regional la nivelul regiunii Bucuresti-Ilfov.