OFTAPLUS - Cabinet Oftalmologic

B-dul Bucurestii Noi Nr. 50A, Sector 1, Bucuresti, Romania

Telefon: 0723 OCHIUL (0723 624485)

Mijloace de transport:
METROREX: M4 (Statia Jiului) / RATB: 20,24,65,86 (Statia Pajurei)